Раднево е вече с нова пречиствателна станция

Приключи строителството на новата пречиствателна станция за отпадъчни води на Раднево. Проектът стартира през първия програмен период, но поради забавяне беше фазиран и за довършването му бяха предоставени 5,3 млн. лв. по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Град Раднево има пречиствателна станция, строена през 60-70-те години на миналия век. Анализите обаче показват, че реконструкцията й е нецелесъобразна, затова се решава да се изгради ново пречиствателно съоръжение.

Общият размер на инвестицията по двете фази на проекта е 37,54 млн. лв. Без осигурените по ОПОС 2014-2020 близо 5,3 млн. лв., общината трябваше да ги задели от бюджета си.

По интегрирания воден проект на Раднево са изградени канализационна мрежа с дължина 17,23 км и 16,84 км водопроводи.

Чрез новата ВиК инфраструктура се подобрява качеството на предоставяните услуги за водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на над 1500 души. Очакваното обслужвано население от новата пречиствателна станция е над 13 140 жители.

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/16893-2017-05-19-11-09-31 Публикувано на: 19-05-2017