През 2018 г. МРРБ стартира кампания „Моят град е моята крепост“ сред ученици

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще проведе образователно-информационна кампания на тема „Моят град е моята крепост“, в която деца от отделните общини и области на всички български региони ще се състезават, показвайки своите знания за историята, бъдещето и настоящето на техните градове. Целта е не просто да привлечем интереса на младите и техните родители, но и да покажем как с провежданата регионална политика, свързана в максимална степен с полагането на грижи към подрастващото поколение, помагаме младите български граждани да остават по родните си места. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков при откриването на Годишното информационно събитие на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Министърът подчерта, че кампанията комуникира с една от основните цели на правителството за балансирано развитие на регионите и ще започне да се изпълнява още в началото на 2018 г. с подкрепата на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Николай Нанков отчете, че 2017 г. е била изключително успешна по отношение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Обявени за кандидатстване с проекти са 12 процедури на стойност над 2,3 млрд. лв., което е 78% от общия бюджет на програмата. Сключени са 425 договора за безвъзмездна финансова помощ на стойност почти 2 млрд лв., което е 68% от общия ресурс, с който разполагаме, отчете министърът. Той добави, че амбициозната цел на МРРБ е до края на годината да стартира и процедурата, насочена към Министерството на здравеопазването. Тя е за над 163 млн. лв. и е за обновяване и модернизиране на спешната медицинска помощ в цялата страна.

Министърът отбеляза, че 2017 година е изключително важна и по стратегическия приоритет на правителството, свързан с образованието. Преди два месеца с решение на Министерския съвет програмата бе наддоговорена и получи ресурс от 624 млн. лв., който се насочва към качественото обновяване на българските учебни заведения – детските градини, основните и средните училища, професионалните гимназии, непрофилираните училища, висшите учебни заведения.

Регионалният министър отчете ролята на Националното сдружение на общините в Република България, с чиято активност оперативната програма е стартирала максимално бързо, като успешните резултати, които се отчитат днес, са постигнати за последните няколко месеца.

„Изпълнявайте проектите с необходимото качество. Бъдете строги и справедливи , имайте уверението, че контролът, който ще окажем, е в полза на всички нас. Трябва да си дадем ясна сметка, че всеки разходен лев, всяко разходено евро по програмата трябва да намери най-големия ефект от своето приложение. Мога да уверя и колегите от Европейската комисия, че ще бъдем максимално обективни. Убеден съм, че през 2018 година с общи усилия ще се поздравим с още по-добри успехи от реализирането на съвместните ни проекти по оперативната програма“, подчерта още министър Нанков.

Аурелио Сесилио от Главна дирекция „Регионална и урбанистична политика“ в Европейската комисия подчерта, че Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. има за цел да подобри условията за живот на българските граждани и да подобри социално-икономическото развитие на градовете. „¾ от българското население живее в градовете. Затова значителна част от програмата е насочена именно към тях. Разработваме услуги, подобряваме условията на живот и икономическо развитие на тези центрове“, заяви той.

„България постигна голям напредък, най-вече по отношение на политиката за деинституционализация на децата в риск, но още трябва да се работи, за да се забрави въобще институционализацията на децата“, каза още Сесилио.

Заместник-министър Деница Николова също отбеляза успешното изпълнение на оперативната програма. Тя посочи, че за 3 месеца са разплатени 405 млн. лв. към бенефициенти, което е 13% от всички заложени средства. Вече има завършени обекти по интегрираните планове за градско развитие в 39-те големи града, като общините с най-видим напредък са Бургас, Габрово, Горна Оряховица, Хасково, Севлиево, Сандански, Благоевград. По интегрираните проекти за градско развитие се отчита над 60% договаряне и 15% разплащане на ресурса. По проектите на по-малките 28 градове, бенефициенти на програмата, се отчита 83% договаряне и 23% разплащане. По приоритетната ос за модернизация на образователни институции е договорен 98% от ресурса, а 9% са платени. На 100% са договорени средствата за рехабилитация на републикански пътища.

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/17495-2018 Публикувано на: 06-11-2017