УО на ОПИК публикува Индикативна годишна работна програма за 2019 г.

Управляващият орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" публикува Индикативна годишна работна програма по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2019 г., съгласувана от Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз и от Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020.

Линк към новината: https://www.eufunds.bg/index.php/bg/novini/item/19312-uo-na-opik-publikuva-indikativna-godishna-rabotna-programa-za-2019-g Публикувано на: 30-11-2018