Карлово, Вълчедръм и Якимово ще изграждат инсталации за отпадъци по ОПОС

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов подписаха договор за изграждане на компостираща инсталация. Целта на проекта е да се подпомогне община Карлово при изпълнение на дейностите за намаляване на количеството депонирани зелени и биоразградими отпадъци чрез въвеждане на система за разделното им събиране и рециклиране.

Компостиращата инсталация за разделно събрани зелени отпадъци е с капацитет 6500 тона годишно и ще обслужва близо 50 000 жители на територията на общината. Общият размер на инвестицията е над 4,7 млн. лв. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 3,5 млн. лв. Срокът за приключване на проекта е 24 месеца.

Министър Димов подписа и с кметовете на Вълчедръм и Якимово Иван Барзин и Георги Георгиев договор за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, образувани на територията на двете общини. Съоръжението е с капацитет 2257 тона годишно и ще обслужва 12 500 жители.

Проектът е на стойност 3, 3 млн. лв., като ОПОС 2014-2020 г. осигурява над 2,4 млн. лв. Срокът за приключване на проекта е 24 месеца.

Успешното изпълнение на проектите ще доведе до намаляване на количеството депонирани зелени и биоразградими битови отпадъци, както и ефективното им използване като ресурс. С днешните подписвания договорите по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. стават 28, на обща стойност на безвъзмездната помощ 222 млн. лв.

Линк към новината: https://www.eufunds.bg/index.php/bg/novini/item/19304-karlovo-valchedram-i-yakimovo-shte-izgrazhdat-instalatzii-za-otpadatzi-po-opos Публикувано на: 29-11-2018