Информационни дни по процедура „Открий ме“

Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган на ОПРЧР 2014-2020, организира провеждането на информационни дни по процедура за ПБФП „Открий ме“.

В рамките на събитията експерти на Управляващия орган ще представят Условията за кандидатстване по процедурите, а потенциалните бенефициенти ще имат възможност да зададат въпросите си по детайлите по кандидатстването.

Покана за участие в информационна кампания

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/17239-2017-09-05-20-16-09 Публикувано на: 05-09-2017