ЦОНКА ДРЯНКОВА ПОЕМА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“

Цонка Дрянкова е новият главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“. Тя е инженер-химик с две магистърски степени по опазване на околната среда и устойчиво развитие.  

Кадър е на Министерството на околната среда и водите от 2003 г. В периода 2003-2007 г. работи като експерт по управление на риска от аварии с опасни химични вещества, но познава добре и „химията“ на европейското финансиране. Зад гърба си има множество обучения и специализации в управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. От 2008 до 2013 г. е представител на МОСВ в Постоянното представителство на България към ЕС с портфолио „Околна среда“. Има опит в представянето на позициите на МОСВ пред институциите на ЕС и воденето на преговори по различни директиви и регламенти с цел защита на националните интереси. Участвала е в заседанията на органите на Съвета на ЕС по околна среда. И сега продължава да  поддържа постоянен контакт с европейските институции.

От 2014 г. се занимава с програмиране и управление на еврофондовете. До януари 2017 г. е началник отдел „Програмиране и планиране“ в  ГД ОПОС, след това е назначена за заместник-главен директор на програмата, а от 3 юли 2017 г. - за главен директор и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/17096-2017-07-14-07-53-13 Публикувано на: 14-07-2017
ESCA :: Грешка (#32)

Грешка (#32)

Възникна вътрешна грешка в сървъра.