Предколедна треска за финансиране на проекти

За пореден път администрацията положи началото на редица схеми за безвъзмездна финансова помощ преди почивни дни. Обикновено това се случва летните месеци точно преди отпуските, но този път за Коледа получихме множество „подаръци“, които могат да бъдат въплътени в успешни проекти през следващата година. Ето и по-важните от тях:
ОПРЧР
1. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 предлага за обсъждане ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“
2. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. обявява процедура на директно предоставяне чрез системен проект BG05M9OP001-1.010 „Обучения и заетост”, по която Агенция по заетостта предстои да стартира набиране на заявки от работодатели за наемане на безработни лица в предприятия или в публични институции.
ОПИК
1. Обществено обсъждане на документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
2. Всеки момент се очаква старта на приема на проектни предложения по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"

Снимка: ЕСКА Консултинг ООД

Публикувано на: 11-01-2016
ESCA :: Error (#32)

Error (#32)

An internal server error occurred.