Образователен Център Британика

BRITANICA е образователен център по английски език. Нашият екип от преподаватели и професионалисти повече от 18 години се грижи за качественото обучение по английски език на нашите малки и големи курсисти.

 

BRITANICA Cambridge ESOL Centre е оторизиран център на University of Cambridge.

 

BRITANICA предлага курсове по английски език за всички възрасти. Освен английски език за деца, студенти и работещи, BRITANICA обучава и компании, като нашите курсове са съобразени с индивидуалните потребности на всеки курсист. Организираме семинари и уъркшопи за учители.

 

Нашата мисия е не само да дадем качествени и дълготрайни познания по английски език на нашите курсисти, но и да развием уменията им за ефективно общуване и работа в екип, да развием техните лидерски качества и да ги направим уверени, когато използват английски език в своето ежедневие.

 

britanica-edu.org

 

Проект BG161PO003-2.1.12/4МС-02-138/27.04.2012 „За модерна и конкурентоспособна BRITANICA“

Финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013