Уърлд Транспорт Оувърсийз ЕООД

World Transport Overseas / Уърлд Транспорт Оувърсийз/ е една от най-бързо развиващите се спедиторски компании в Източна Европа със свои представителства в България, Сърбия, Словения,  Хърватска и Румъния. Компанията предлага индивидуални транспортни решения и глобално покритие, чрез агенти в над 100 държави в света. Политиката на фирмата е изцяло ориентирана към изпълнение на всички изисквания на своите клиенти в областта на транспорта и логистиката, както и предлагане на допълнителни услуги и съдействие, пряко или косвено свързани с тази дейност.

 

Уърлд Транспорт Оувърсийз-България ЕООД е водеща спедиция в България, основана през 2001 година. Компанията е лидер в морския и въздушен товарен транспорт в страната със собствени офиси в София, Варна, Пловдив и летище София. Уърлд Транспорт Оувърсийз-България ЕООД е носител на Златен Медал и Диплом от Пловдивския Панаир. Това я прави единствената комапния в своя бранш с такова отличие.

 

Уърлд Транспорт Оувърсийз България ЕООД предлага индивидуални решения за транспорт от/до всички точки в света. Компанията е изцяло ориентирана към изпълнение на всички изисквания на своите клиенти и предлагане на допълнителни услуги и съдействие, свързани пряко или косвено с транспорта. Разчитаме на дългосрочните отношения и диверсифицирана мрежа за продажби на предлаганите услуги. Фирмата провежда максимално гъвкава финансова политика с цел предлагане на добавена стойност на предлаганата услуга и максимално улеснение на своите клиенти.

 

http://wto.bg/

 

Проект BG161PO003-2.1.12/4МС-02-136 "Въвеждане на ERP система за управление"

Финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

Snimka 1