АТМ Електроникс

АТМ Електроникс е средно голяма, независима, частна фирма, която предлага комплексни услуги в областта на асемблирането на електронни печатни платки, монтаж на модули и системи ("boxbuilding"), както и провеждане на електрически тестове, по спецификация и заявка на клиента.

 

Дейността на АТМ Електроникс е концентрирана главно в производството на електронни модули/печатни платки със смесен монтаж (SMD, THT и други компоненти, както и механични детайли). Размерът на модулите трябва да бъде между 50mm х 50mm и 380mm х 540mm със средна степен на сложност, т.е. ок. 1,000 компонента и 200 различни типа на една платка. По взаимно съгласие може да се изпълняват специфични за клиента технологии.

 

"Ориентираност към клиента" е висш приоритет за нас, а "Удовлетвореността на клиента" е нашата висша цел.

 

www.atm-el.com

 

Проект BG2004/016-711.11.04/ESC/G/GSC-1-034 "Consultation and Investment Support for ATM Electronics Ltd.

Финансиран по програма PHARE ESC GRANT SCHEME COMPETITIVENESS

 

Проект BG161PO003-2.1.04/ТММ-02-143/17.07.2009 „Подобряване на технологичния процес и управлението в АТМ Електроникс ООД“

Финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

 

Проект BG161PO003-2.1.11-0079-C0001 „Въвеждане на интегрирана система за обратна проследимост в АТМ Електроникс ООД“

Финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013

 

Проект BG161PO003-2.1.13-0427-C0001 „Въвеждане на нови технологии в производството на АТМ Електроникс ООД чрез линия за селективно нанасяне и абразивно отнемане на защитно покритие върху електронни компоненти“

Финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013

 

Проект BG161PO003-1.1.07-0271-C0001 „Нов дефектоскопски процес за инспекция на спойки и анализ чрез рентгенови лъчи и 3D визуализация на вътрешни субминиатюрни многослойни структури“

Финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013

 

 

 

 

ESCA :: Грешка (#32)

Грешка (#32)

Възникна вътрешна грешка в сървъра.