Отчитане на проект

След като спечеленият проект е успешно изпълнен, остава само той да бъде финализиран и отчетен пред съответните органи. „ЕСКА Отчитане“ цели да извърши това, като през този последен етап ние съвместно с Вас уверяваме съответния финансиращ орган, че всичко свързано с проекта е извършено правилно, точно и целесъобразно, като:

  • Ви помагаме да финализирате и отчетете Вашия проект;
  • Изготвяме финалните доклади по неговото изпълнение;
  • Ви съдействаме за заверката на направените по проекта разходи в партньорство със специализирано одиторско предприятие;
  • Ви помагаме с архивирането на проекта;
  • Оставяме Вас да се насладите на резултатите от успешно реализираната от проекта бизнес идея.