Обучение

За вас възможностите, които предлагат програмите за финансиране, са важни. Желаете да кандидатствате или вече сте спечелили проект, който трябва да изпълните. Имате въпроси, относно подготовката, изпълнението, управлението и отчитането на проекти. Чрез „ЕСКА Обучение“ ние можем:

  • да проведем обучение за Вашия екип по темите, които Ви интересуват;
  • да отговорим на Вашите въпроси;
  • да споделим голяма част от нашия опит с Вас.

За да бъде възможно най-удобно за Вас, можем да организираме обучението на място, при Вас. Нашата цел не е да Ви отегчаваме с дълги и скучни лекции, а да Ви бъдем полезни със знанията и експертния опит, които притежаваме.