Изготвяне на проектно предложение

По време на „ЕСКА подготовката“ на Вашия проект, ние поемаме отговорността да приложим дългогодишния си опит и да извършим всичко необходимо, за да изготвим напълно завършен проект, който да съответства на вече определените цели, като спазим съответните срокове. За целите на подготовката на Вашия проект, чрез „ЕСКА Подготовка“ ние:

  • Изготвяме, събираме и окомплектоваме всички необходими документи за кандидатстване – формуляр за кандидатстване, бюджет, бизнес план и други, в съответствие с всички поставени от съответната финансираща институция изисквания;
  • Ви предлагаме най-подходящият и добър метод за допълнително финансиране като организираме среща с банка, наш доказан партньор, която да Ви предложи специализиран продукт, съответстващ на Вашите нужди;
  • Защитаваме нуждата на Вашия бизнес от реализация на конкретното проектно предложение пред Вас и пред съответната финансираща институция, с цел да максимизираме неговия шанс за успех;
  • Проверяваме и прилагаме съпътстващите документи, които Вие трябва да набавите;
  • Ви съдействаме за подаване на готовото проектно предложение в Информационната система за управление и наблюдение – ИСУН 2020;
  • Работим с Вас през цялото време, за да координираме действията си и да Ви държим в течение на прогреса по процеса на кандидатстване;
  • Ви съдействаме за отговор на запитвания от страна на оценителната комисия за допълнителни разяснения и/или документи по време на оценката на предложението.