Дефиниране на проекти

Описание на услугата

 

Услугата „ЕСКА Дефиниране“ е първата стъпка към превръщането на Вашата бизнес идея в реалност, финансирана чрез европроект.  Каквато и концепция да имате, тя трябва да бъде описана по начин, който отговаря на изискванията и разбиранията на дадената финансираща институция, пред която ще се кандидатства за безвъзмездна помощ. Ние ще дефинираме Вашата идея като проект съгласно специфичните изисквания, за да можем да оценим нейната релевантност към програмата, която ще я финансира.

 

 

Получавате:

 

  • Обслужване във Вашия офис;
  • Изясняване на целите на проекта;
  • Съдействие за правилното дефиниране на идеята Ви като проект съгласно изискванията на програмите;
  • Предварителен анализ за осъществимост;
  • Консултация относно най-добрата възможност за реализация;
  • Придобиване на реалистични очаквания относно срокове и възможности на европрограмите.