Абонамент

Искате да кандидатствате по различни програми за финансиране. Нямате време, нито пък имате за цел, да следите всички възможности, които има. Не желаете да Ви „атакуват” с обща информация за стартирали програми, която твърде често се оказва неприложима за Вас. Чрез „ЕСКА Абонамент“ ние Ви предлагаме:

  • да станете наши специални клиенти;
  • да влезете в наша база данни, която ни позволява да правим анализ на Вашия статус като потенциален кандидат по дадена програма за финансиране;
  • да Ви информираме фокусно къде може точно Вие да кандидатствате.