TBI Info

TBI Info е създадена през 2002 г. В момента компанията e част от Vienna Insurance Group и е златен партньор на Oracle. Предметът на дейност на фирмата е разработка, внедряване и поддръжка на интегрирани софтуерни решения за управление на бизнеса, мобилни приложожения и облачни системи. Като официален представител на Oracle, TBI Info внедрява решения и технологии – ERP, CRM, бази данни и други. TBI Info изпълнява различни проекти, свързани с цялостно изграждане на мобилни приложения за бизнес партньори. Компанията се специализира в анализ, консултиране, тестване и изграждане на цялостни информационни системи за управление на бизнеса.

 

Основата на бизнеса на TBI Info е внедряване на SAP за Vienna Insurance Group, като през последните години успя да се наложи като пълноправен партньор на BIAC/VIG . Компанията се позиционира в групата като гъвкав и надежден консултант, предлагащ съчетание от експертиза в нишов бранш, едновременно специализиран в застрахователни и софтуерни познания. Така, от подизпълнител, TBI Info се превърна в дъщерно дружество на VIG със сериозни перспективи за структуриран растеж. В момента нашите експерти работят по различни проекти във Виена и други градове на Европа, където групата има дъщерни дружества и активни проекти. Имаме експерти в областта на Software Development, Solution Architecture и Test Management.

 

От 2013 г. фирмата е сертифицирана по ISO 9001 и ISO 27001.

 

http://tbiinfo.eu

 

 

Проект BG051РО001-1.1.13-0400 "Нови работни места в Ти Би Ай Инфо ООД"

Финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

 

Проект BG161PO003-2.1.12/4МС-02-137 "Въвеждане на системи за управление съгласно изискванията на международните стандарти EN ISO 9001:2008 и ISO/IEC 27001:2005"

Финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

Snimka_1