УниПОС ООД

УниПОС проектира и произвежда пожароизвестителна техника от 1995 г. УниПОС притежава собствена модерна фабрика, на територията на която са разположение всички необходими производствени звена. Високата степен на взаимодействие, прецизния синхрон и професионализъм на производствените екипи позволяват суровините и материалите за кратко време да се превърнат в качествени крайни продукти.

 

Съвременните технологии са навсякъде – SMT, екологично безопасни процеси, проверка на всички материали и суровини при доставката, 100% тест на полуготовите и крайните изделия. 

  • Три поколения автоматични пожароизвестители;
  • Четири поколения конвенционални пожароизвестителни централи;
  • Две поколения адресируеми пожароизвестителни системи;
  • Множество периферни устройства и аксесоари;
  • Богато програмно осигуряване за управление и диагностика;
  • Милиони произведени и продадени продукти.

 
Екип от високообразовани професионалисти използва съвременна елементна база, технологии от бъдещето, високопроизводителни компютърни системи за проектиране, анализ и симулационни изследвания.
Лабораториите, оборудвани с прецизна измервателна апаратура позволяват новите продукти да са с високи технически показатели и да съответстват на Европейските и Световните стандарти.
Инвестирането на висок процент от оборота на компанията в развойна дейност осигурява на клиентите съвременни продукти от най-висок клас.
Партньорството с други високотехнологични компании и университетски изследователски центрове е допълнителна гаранция за възможностите на конструкторските екипи на УниПОС.

УниПОС разполага със собствена лаборатория за изпитвания и специализиран участък за технологична проверка на изделията. Тук високо квалифицирани специалисти извършват тестове на 100% от произведената продукция.

 

Продуктите с марка УниПОС са признати от клиенти в дъжави като: Англия, Италия, Испания, Португалия, Франция, Полша, Румъния, Македния, Сърбия, Словения, Хърватска, Унгария, Турция, Русия, Украйна, Литва, Латвия, Обединени Арабски Емирства, Египет и др.

 

unipos-bg.com

 

Проект BG 0102.02.02.011 "Design and introduction in production of new series automatic fire detectors"

Финансиран по програма PHARE ESC Research and Development Grant Scheme

 

Проект BG161PO003-2.1.11-0126/3ТММ-02-28/20.10.2011 „Оптимизиране на производствения процес в УниПОС ООД“

Финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013

 

Проект BG161PO003-1.1.04/2ИПП-02-55/31.08.2012 „Въвеждане в серийно производство на иновативни експертни пожароизвестителни системи“

Финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013

 

Проект BG161PO003-2.1.13-0430-C001 „Повишаване ефективността на УниПОС ООД чрез технологична модернизация“

Финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013

 

Проект BG161PO003-1.1.06-0058-C0001 „Приложение на операционни системи за реално време (RTOS) в пожароизвестителната техника“

Финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

 

Проект BG161PO003-1.1.07-0274-C0001 „Въвеждане в серийно производство на иновативни безжични пожароизвестителни системи“

Финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

 

Проект BG16RFOP002-2.001-0860-C01 „Високоавтоматизиран комплекс с повишена производителност и използване на отпадъчни материали“

Финансиран по Оперативна програма „Иновации иконкурентоспособност” 2014-2020

 

 

 

 

sgrada

 

 

 

 ERSA N-Wave 330