МагмаПак ООД

Магма Пак ООД има 20 годишен международен опит в производството на хартиени торби и опаковки.

 

Предлагаме бързи, качествени и сигурни решения за изработка на луксозни хартиени торби с дизайн на клиента в серии от 250 до 20,000 броя, както и висококачествени торби с усукани дръжки отпечатани на офсетови машини в серии от 1,000 до 300,000 броя.
 
 
Разполагаме с ново технологично оборудване, което ни позволява да отговорим на най-високите европейски изисвнания за качество, както и да спечелим за клиенти водещи световни фирми и брандове.
 
 
Фирмата ни предлага полиграфически услуги: висококачествен офсетов печат, ламиниране, топъл печат, щанцоване, структуриране на хартии и картони, продажба на тесктилни шнурове, фолио за топъл ламинат, нови щанц машини и полиграфически ножове.
 
 
Ако имате въпроси винаги може да се консултирате с нашия екип от специалисти.

 

http://bg.magmapack.com

 

Проект BG16RFOP002-2.001-0234-C01 "Разширяване на производството в Магма Пак ООД"

Финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност ” 2014-2020

Products