ИФД Инженеринг

ИФД Инженеринг Джойнт Венчър ООД е основана през 1993 година.


Понастоящем във фирмата работят 20 квалифицирани ръководители на проекти и програмисти, като всеки един от тях притежава образование и знания, които отговарят на световните ИТ стандарти. От 2001 година ИФД Инженеринг ООД е сертифицирана по ISO 9001:2000, а от  2013 година по ISO 9001:2008. В момента фирмата извършва ресертификация към стандарт ISO 9001:2015. От 2007-ма сме Microsoft Gold Certified Partner със специализации Microsoft Business Solutions и Mobility Solutions.


Като партньор на Microsoft, ИФД Инженеринг ООД разполага с необходимата база от доказали се стандартни продукти и технологично know how, необходими за надеждната и изгодна реализация на комплексни IT системи и решения.
Собствената изследователска и развойна дейност е основата на нашия широк спектър от услуги и ни помага още днес да знаем, как да Ви помогнем утре.


Дългогодишният опит в управлението на проекти и обединяването под един покрив на цялостния процес по разработване и внедряване на ERP системи, приложения за мобилна търговия, WMS системи, Business Intelligence системи, складови програми и IT решения за търговия, производство и логистика ни дават възможност да предлагаме на своите клиенти иновативни решения, съобразени с техните нужди, които им гарантират сериозна преднина спрямо конкурентите на пазара.

 

http://www.ifd-sofia.com/

  

Проект BG161PO003-1.1.07-0270-C0001 "Система за управление и автоматизация на складови стопанства като услуга (WMaS)"

Финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013