Елма-М-груп АД

ЕЛМА-М-ГРУП АД е компания специализирана в търговия и дистрибуция на кабели и проводници на електроапаратура и оборудване. Фирмата е създадена през 1993г. като един от основните дистрибутори на най-големия в България кабелен завод „Елкабел” Бургас. Първоначално ЕЛМА се фокусира предимно в търговията с кабели. Постепенно разшири през годините продуктовата гама към електроматериали за бита, строителството и индустрията както и целенасочено развиване на дистрибуция на някои световни лидери в областта на електроапаратурата и резервното електрозахранване.

Повече от 20 години история на компанията са съпроводени с постоянен ръст в продажбите.

Компанията предлага широка гама продукти и услуги на големи световни производители. Работим с водещи фирми и производители в бранша от България, Италия, Турция, Германия, Австрия, Сърбия, Хърватска. Създаване на стойност за нашите клиенти и партньори са ценности, към които се стремим постоянно.

 

Локално присъствие:

В желанието си да осигури максимална близост до клиентите си ЕЛМА-М-ГРУП работи по изграждане на мрежа от складове, магазини и представителства в големите български градове. Компанията разполага със складови бази и магазини в Бургас, Варна, София, Шумен, Русе, както и търговски представителства в Сливен и Велико Търново.

 

Търговски офис - Турция:

Създазеният през 2009 година офис Елма Истанбул изпълнява ролята на търговско представителство на Компанията в Турция. Основната му дейност е търговия на продукти от портфолиото на Компанията на местния пазар,  както и контрол при транспортиране на стоки от производители до Централен склад на Елма в гр. Бургас. 

 

Компанията е дистрибутор или е в партньорски взаимоотношения със световно признати производители като ЕЛКАБЕЛ, ГАМАКАБЕЛ, Emka, Birtas, Vatan, Hascelik, Tumka, Eurocable, Novkabel, Gunsan, Mutlusan, Mepsan, Schneider Electric, Eaton и др.

 

Продуктова гама: Кабели и проводници от водещи български, европейски и турски производители. Компанията предлага всички видове инсталационни, силови, индустриални/ контролни, въздушни и телекомуникационни кабели и проводници. Поддържаме в наличност голям асортимент – 1500 типа артикули - в складовете ни в Бургас, София, Варна, Русе и Шумен. Всички продукти отговарят на международни стандарти IEC, HD и VDE.
Електроапаратура и материали: миниатюрни автоматични прекъсвачи, дефектнотокови защити, прекъсвачи в лят корпус, контактори, бутони,
моторни пускатели и защити, електрически, табла за строителството, и индустрията, продукти за крайно разпределение: ключове и контакти, димери, детектори за движение, осветители и осветителни тела, кабелни скари, елементи за структурно окабеляване и инсталационни системи.

 

ЕЛМА е сертифицирана и поддържа внедрени системи по стандарти ISO 9001/14001/18001 за управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд.

 

www.elma-bg.com

 

Проект BG051PO001-2.3.02/ESF-2302-01-01001 "Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в ЕЛМА-М-ГРУП АД"

Финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

 

Проект BG161PO003-2.1.08/3МС-02-19 "Интегрирана инвестиция за осигуряване на информационната сигурност в ЕЛМА ООД"

Финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013