АРОМА АД

 

Създадена преди 90 години, днес АРОМА е водещ европейски производител на козметика и парфюмерия с дългогодишни традиции в бранша.

 

АРОМА е утвърден износител в над 50 държави на пет континента, където успешно налага добрия имидж на България като ценен и коректен партньор. Повече 70% от производството на компанията е насочено към външни пазари в т.ч производство на продукти под чужди марки за водещи компании и големи търговски вериги в Англия, Франция, Холандия, Швеция, Дания, Норвегия, Финландия и др.

 

АРОМА има богатото продуктово портфолио и е предпочитан производител както за българския пазар, така също и за чужди фирми и големи търговски вериги по света. Предприятието произвежда широка гама хигиенни, парфюмерийни и козметични продукти с натурални съставки. През 2012 година „Арома“ продава над 12 млн. броя продукти само в България и я позиционира като N1 козметичен производител в страната.

 

 

www.aroma.bg

 

Проект BG161PO003-1.1.07-0517-C0001 „Иновациите – ключ към икономическия успех“

Финансиран по Оперативна програма „Конкурентоспособност“