Ефектът от прилагането на европейските фондове върху българската икономика е положителен според Томислав Дончев

Според заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев нетният ефект от прилагането на европейските фондове върху българската икономика е положителен. Според него реалният брутен вътрешен продукт на страната за 2015 г. е с 10.1% по-висок отколкото би бил, ако евросредствата липсваха като инвестиционен инструмент в икономиката. Интересно би било този резултат да бъде анализиран от независими експерти по различни макроикономически модели, за да се удостовери адекватността му. Без да сме задълбавали по темата просто искаме да напомним, че ежегодно страната ни прави директна вноска към бюджета на ЕС. Отделно при формиране на стойността на евросредствата имаме самоучастие, а и дължим суми от събраното ДДС и митата. Дали, ако тези средства се съпоставят адекватно с получените, резултатът ще бъде същия?

Снимка: в-к Труд

Публикувано на: 11-01-2016