Втори информационен ден за представяне на Указания за стратегии по подхода „Водено от общностите местно развитие“

На 20 април 2017 г., четвъртък, в зала "Бургас" в хотел "Приморец" в гр. Бургас, Управляващият орган на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. организира информационен ден за представители на МИГ/МИРГ за представяне на Указания за стратегии по подхода „Водено от общностите местно развитие“ и оказване на съдействие при подготовката на стратегии по подхода ВОМР, подкрепени от повече от един фонд.

Ръководителят на Управляващият орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. е утвърдил изменени Указания за стратегии по подхода „Водено от общностите местно развитие“. Документът може за намерите  ТУК.

Желаещите да се включат в информационния ден могат да потвърдят участието си на infosf@mon.bg.

програма

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/16719-vtori-informatzionen-den-za-predstavyane-na-ukazaniya-za-strategii-po-podhoda-vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie Публикувано на: 18-04-2017