СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Кампанията ще се проведе в периода от 16 до 23 февруари 2017 г.

В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурите пред заинтересованите страни в градовете Варна, Велико Търново, Стара Загора, Пловдив и София.

Информационните дни са открити и ще се проведат по следния график:

  • Варна – 16 февруари 2017 г. (четвъртък), в зала на хотел „Черно море“

- 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.)

  • Велико Търново – 17 февруари 2017 г. (петък), в залата на Община Велико Търново от:

- 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.)

  • Стара Загора – 21 февруари 2017 г. (вторник), в залата на Общински съвет Стара Загора от:

- 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.)

  • Пловдив – 22 февруари 2017 г. (сряда), в зала на хотел Санк Петербург, от:

- 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.)

  • София – 23 февруари 2017 г. (четвъртък), в зала на Гранд хотел София, от:

- 10.30 до 12.30 часа (регистрация: 10.00 - 10.30 ч.)

Допълнителна информация относно процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ е публикувана на интернет страницата на Управляващия орган: www.opcompetitiveness.bg и www.opic.bg

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/16371-startirat-informatzionni-dni-za-predstavyane-naprotzedura-povishavane-na-energiinata-efektivnost-v-golemi-predpriyatiya-po-operativna-programa-inovatzii-i-konkurentosposobnost-2014-2020 Публикувано на: 13-02-2017