Стартира приемът на проекти за инвестиции в аквакултурни стопанства по Програмата за морско дело и рибарство

От днес започва приемът на проекти по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ от Програмата за морско дело и рибарство. Процедурата е насочена към изграждане на нови или модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства. Сред допустимите дейности са производството на зарибителен материал, увеличаване на асортимента от производството, подобряване на производствените характеристики на водоема, закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници, намаляване на използваното количество вода и химикали, увеличаване на енергийната ефективност и диверсификация на доходите чрез развиване на допълнителни дейности, включително риболовен туризъм. Ще се насърчава и въвеждането на затворени рециркулационни системи, в които се свежда до минимум потреблението на вода.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 16.9 млн. лв., като кандидатите могат да получат финансиране до 50 на сто от признатите им разходи по проекта.

Кандидатстването става изцяло електронно чрез ИСУН. Крайният срок за изпращане на проектните предложения е 25 май 2017 г. 

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/16418-startira-priemat-na-proekti-za-investitzii-v-akvakulturni-stopanstva-po-programata-za-morsko-delo-i-ribarstvo Публикувано на: 24-02-2017