Срокът за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ е удължен до 17.30ч на 27 септември 2017

Поради възникнал технически проблем на системата ИСУН 2020 срокът за подаване на проектните предложения по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ e удължендо 17.30ч на 27 септември 2017.

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/17300-bg16rfop002-1-005 Публикувано на: 26-09-2017