Успешно приключи изпълнението на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

„Вярвам в силното гражданско общество, което предлага решения и работи с институциите, за да стане животът по-добър. То трябва да бъде основният медиатор между гражданите и реално правещите политиките, както и гарант за тяхното изпълнение" - заяви заместник министър-председателят по европейските фондове Малина Крумова по време на заключителната конференция на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г.  Малина Крумова отбеляза още, че с осъществените 454 проекта на стойност под 12 милиона евро, програмата достигна до много хора, които иначе не биха получили подкрепа. Тя припомни, че още 15,5 милиона евро са отделени за подкрепа на бъдещи инициативи на гражданското общество в рамките на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г. Тази възможност стана факт след подписаните меморандуми за разбирателство с държавите донори – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Организатори на събитието бяха операторите на Програмата за подкрепа на НПО -  Институт „Отворено общество“ и Фондация „Работилница за граждански инициативи“.  Над 600 организации, включително 50 от държавите донори, се включиха в изпълнението на проекти през последните 4 години. "С изпълнението на двата финансови инструмента са постигнати две основни цели - намаляване на икономическите и социални различия, както укрепване на двустранните отношения между страните-донори и България. Това е и пресечна точка с целите на стратегията „Европа 2020” за постигане на устойчиво и приобщаващо развитие " - допълни още Малина Крумова. 

С приветствия от норвежка страна се включиха Н.Пр. г-жа Тове Вестберг, посланик на Норвегия за България и г-н Кристиан Халворсен от Министерство на външните работи на Норвегия. „Поздравявам ви, всички вие сте посланици на промяната и свободата. Вие сте истинските герои на програмата“, заяви г-н Халворсен на присъстващите бенефициенти по програмата. Г-н Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт „Отворено общество“ отбеляза високата разпознаваемост на финансовите механизми на ЕИП и Норвегия, както и фактът, че от интервюирани 800 НПО за 60% оказаната подкрепа за НПО сектора в България е от голямо значение, като инструмент за промяна.

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/16433-uspeshno-priklyuchi-izpalnenieto-na-programata-za-podkrepa-na-nepravitelstvenite-organizatzii-v-balgariya-po-finansoviya-mehanizam-na-eip-2009-2014-g Публикувано на: 28-02-2017