С над 2 милиона евро е подобрен административния капацитет на институциите, използвайки норвежкия опит

„С бюджет от 2,3 милиона евро подпомогнахме укрепването на институционалния капацитет и развитието на човешките ресурси в българските публични институции, местните и регионални власти. Нещо повече, създадохме основа за партньорство и обмен на добри практики между всички участници“, отбеляза Малина Крумова по време на заключителното събитие по Програма „Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество“ по Норвежкия финансов механизъм.Най-важното според вицепремиера Крумова е, че „с успешното изпълнение на Програмата успяхме да предадем норвежкия опит за ефективно управление, което допринася за постигане на общата цел на двата Финансови механизми - намаляване на социалните и икономически различия и превръщането на България в конкурентоспособна държава-членка на ЕС“.

Освен към екипа по управление на програмата - дирекция „Добро управление“ в Министерския съвет с директор г-жа Ирена Първанова, г-жа Крумова отправи благодарност към норвежките партньори за оказаната подкрепа, в лицето на Норвежката асоциация на местните и регионални власти и Норвежкия Баренцов секретариат. „Уверена съм, че създаденото партньорство между българските и норвежките организации ще има своето продължение и надграждане. Вашите знания и експертиза са ключови за постигане на идентифицираните на национално ниво цели. Основна цел на българското правителство е не само използване на финансовия ресурс, а постигане на устойчивост и дългосрочност на постигнатите резултати“, каза в допълнение г-жа Крумова. 

В рамките на програмата са реализирани два големи проекта - за укрепване капацитета на Националното сдружение на общините в Р България и за разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество. Осъществен е обмен на опит по важни за общините теми, като диалог с централната власт, координация на предоставяните услуги и устойчиво и прозрачно финансово управление. Като част от проекта за регионална база данни са създадени партньорства със съседни на България държави за обмен на статистическа информация, която позволява анализ на данни за региона.

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/16583-s-nad-2-miliona-evro-e-podobren-administrativniya-kapatzitet-na-institutziite-izpolzvaiki-norvezhkiya-opit Публикувано на: 30-03-2017