РЕЗУЛТАТИ ОТ ЦЕНТРАЛИЗИРАНИЯ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Заместник министър-председателят Томислав Дончев утвърди списъка на лицата, одобрени в Централизирания конкурс за избор на външни оценители в областта на научните изследвания.

Конкурсът беше проведен във връзка с разпоредбите на Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. с цел допълване на утвърдения през декември 2016 г. списък на външни оценители с висококвалифицирани експерти, работещи в сферата на научните изследвания.

В съответствие с нормативната уредба, списъкът с одобрените в резултат от конкурса външни оценители, включително информация за научния им профил и данни за контакт, е публикуван в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН 2020). По този начин управляващите органи имат възможност да включват експертите от списъка в състава на оценителните комисии.

Имената на одобрените кандидати и съответните области на научни изследвания, за които са доказали съответствие с обявените изисквания, можете да намерите тук

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/16912-2017-05-25-10-22-57 Публикувано на: 25-05-2017