Проект на Индикативна годишна работна програма на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020) за 2018 г.

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода  2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна програма за 2018 г. на ПРСР (2014-2020г.).

Бележки и коментари по проекта могат да бъдат изпращани на следния електронен адрес: rdd@mzh.government.bg

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/17344-2018 Публикувано на: 06-10-2017