ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ЦЕНТРАЛИЗИРАН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

На основание чл. 14, ал. 1 и 8 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. Централното координационно звено в администрацията на Министерския съвет на Република България кани заинтересованите лица да участват във втори Централизиран конкурс за избор на външни оценители в процедурите по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

Покана

Заявление

Декларация

Оценителен лист

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/16492-pokana-za-uchastie-v-tzentraliziran-konkurs-za-izbor-na-vanshni-otzeniteli-v-oblastta-na-nauchnite-izsledvaniya Публикувано на: 13-03-2017