Отлага се провеждането на информационния ден в гр. Враца за представяне на процедура „Развитие на клъстерите в България“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

Поради тежките метеорологични условия, се отлага информационният ден в гр. Враца за представяне на процедура „Развитие на клъстерите в България“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, насрочен за 11 януари  2017 г.

Допълнителна информация относно датата, на която ще се проведе информационният ден ще бъде предоставена на интернет страницата на Управляващия орган: www.opcompetitiveness.bg и www.opic.bg.

Управляващият орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 се извинява за причиненото неудобство.

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/16284-otlaga-se-provezhdaneto-na-informatzionniya-den-v-gr-vratza-za-predstavyane-na-protzedura-razvitie-na-klasterite-v-balgariya-po-operativna-programa-inovatzii-i-konkurentosposobnost-2014-2020 Публикувано на: 10-01-2017