Обучения за бенефициенти по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по ОПИК

Във връзка със стартиране изпълнението на договорите за  безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по ОПИК се организират пет еднодневни обучения:

- в град София на 23, 27, 28 и 29 март 2017 г.;

- в град Пловдив на 24 март 2017 г.

Обучението е практически насочено и представя целия процес по изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ по тази процедура.

За да се включите в планираните обучения, можете да заявите вашето участие на тел.: 02 944 51 09, факс: 02 944 51 18 или на e-mail: org@dicon-bg.com.

ПОКАНА

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/16506-obucheniya-za-benefitzienti-po-protzedura-bg16rfop002-2-002-razvitie-na-upravlenskiya-kapatzitet-i-rastezh-na-msp-po-opik Публикувано на: 17-03-2017