Нови 12 млн. евро се отпускат за развитие на трансграничния регион между България и Сърбия

Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Сърбия 2014-2020 г. е от изключително значение за изпълнение на приоритетите ни като председател на Съвета на ЕС за  интеграцията на Западните Балкани към европейското семейство. Това коментира заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която председателства провеждащото се в София днес заседание на Съвместния комитет за наблюдение на програмата. В следващите 6 месеца усилията ще бъдат насочени към постигане на по-успешни резултати в тази насока, каза още заместник-министърът и допълни, че това е важна стъпка за задълбочаване на взаимоотношенията между двете страни.  „Нашето сътрудничество е без граници, когато се стремим да постигаме общи цели, да развиваме нашите региони по общ начин, за да имаме по-високи постижения и по-добър икономически растеж“, отбеляза Николова. Тя подчерта, че проектите по програмата допринасят за сближаване между двете страни във всички аспекти – териториално, икономически и културно.

Резултатите по трансграничната програма до момента са изключително добри, стана ясно по време на заседанието.  Към днешна  дата се изпълняват 39 проекта между двете страни за близо 18,5 млн. евро, с което е договорен над  50% от общия бюджет от 34 млн. евро. По-голяма част от проектите са инвестиционни, допринасящи за развитието на устойчивия туризъм в пограничния регион между България и Сърбия, подобряване и съхраняване на околната среда и развитие на потенциала на младежката заетост и предприемчивост.  До края на месеца предстои да бъде обявена и втора покана за набиране на проектни предложения за близо 12 млн.лв. евро. Очаква се проектите да бъдат одобрени през есента и да се пристъпи към тяхното изпълнение.

Зам.-министър Николова отбеляза, че кандидатстването по новата покана ще става само по електронен път. „Това ще допринесе за облекчаване на административния процес, на потенциалните бенефициенти и за по-голяма прозрачност при подаване на проектите и оценителния процес след това“, обясни заместник-регионалният министър. Освен това се обявява и пакет с критерии за оценка на проектните предложения, с което се дава възможност бенефициентите да са на ясно какво и как се оценява,  как реагира оценителната комисия в хода на всяко едно проектно предложение, а целта е да се изгради по-голямо доверие от кандидатстващите. По втората покана за подаване на проекти ще се приоритизират интегрираните инвестиционни мерки, а целта е постигането на по-ясен и видим ефект за населените места, а оттам и по-добри резултати и постигане на заложените индикатори.

Съпредседателят на заседанието Михаило Дашич – помощник-министър на европейската интеграция на Република Сърбия, отбеляза в словото си, че сътрудничеството е изключително ползотворно и за двете страни. „Благодарение на  професионализма от двете страни на границата постигаме сериозни достижения“, посочи той. 

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/index.php/bg/novini/item/17784-novi-12-mln-evro-se-otpuskat-za-razvitie-na-transgranichniya-region-mezhdu-balgariya-i-sarbiya Публикувано на: 17-01-2018