Комитетът за наблюдение на ОПДУ ще обсъди напредъка в изпълнението на административната реформа и електронното управление

На 22.11.2017 г. в хотел „Сенс София“ ще се проведе Седмото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” (КН на ОПДУ). На него ще присъства и началникът на отдел „Румъния и България“ на Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия г-жа Сандрин де Буженом.

Ръководителят на ОПДУ г-жа Ирена Първанова ще представи на членовете на Комитета напредъка в изпълнението на ОПДУ, както и Индикативната годишна работна програма за 2018 г. В рамките на предстоящото заседание е предвидено да се разгледа и изпълнението на политиките в сферата на административната реформа и електронното управление. Целта е да може да се проследи не само напредъкът в изпълнението на самата оперативна програма от гледна точка на постигнати индикатори и финансови данни, но също така от перспективата на реално постигнатия напредък при изпълнението на отделните политики, финансирани от ОПДУ. По време на заседанието ще бъде представен и Годишният план за действие за информация и комуникация на ОПДУ за 2018 г. в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014 – 2020.

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/17525-2017-11-13-11-22-44 Публикувано на: 13-11-2017