Информационен ден за представяне на Указания за стратегии по подхода „Водено от общностите местно развитие“

На 5 април 2017 г., сряда, зала „Витоша“ в хотел Маринела в гр. София, Управляващият орган на ОП НОИР организира информационен ден за представители на МИГ/МИРГ и консултантски организации за представяне на Указания за стратегии по подхода „Водено от общностите местно развитие“ и оказване на съдействие при подготовката на стратегии по подхода ВОМР, подкрепени от повече от един фонд.

Ръководителят на Управляващият орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР) утвърди изменени Указания за стратегии по подхода „Водено от общностите местно развитие“. Документът може за намерите ТУК.

Програма на събитието може да намерите ТУК.

Желаещите да се включат в информационния ден могат да потвърдят участието си на info@sf.mon.bg

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/16612-informatzionen-den-za-predstavyane-na-ukazaniya-za-strategii-po-podhoda-vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie Публикувано на: 03-04-2017