Индикативна годишна работна програма на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за 2018 г., съгласувана от Комитета по наблюдение на ПРСР

Индикативна годишна работна програма на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за 2018 г., съгласувана от Комитета по наблюдение на ПРСР. 

Намерете повече информация в прикачения файл. 

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/index.php/bg/novini/item/17684-indikativna-godishna-rabotna-programa-na-programa-za-razvitie-na-selskite-raioni-2014-2020-g-za-2018-g-saglasuvana-ot-komiteta-po-nablyudenie-na-prsr Публикувано на: 13-12-2017