Индикативна годишна работна програма на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за 2018 г

Индикативна годишна работна програма на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за 2018 г., съгласувана от Комитета по наблюдение на ПРСР на проведеното на 22.12.2017 г. заседание

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/index.php/bg/novini/item/17727-indikativna-godishna-rabotna-programa-na-programa-za-razvitie-na-selskite-raioni-2014-2020-g-za-2018-g Публикувано на: 02-01-2018