И. Първанова: „Предоставянето на по-добри и ориентирани към потребителите услуги е ключов фактор за спечелване доверието на гражданите“

На европейски форум в Брюксел бяха представени ключови проекти за административна реформа, финансирани от Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ). Ръководителят на управляващия орган на програмата г-жа Ирена Първанова участва в петнадесетото издание на „Седмица на регионите“ 2017 г. с над 6000 посетители от държавите – членки на ЕС.

Повече от сто участници в уъркшопа „Добро управление за по-устойчиви градове и региони“ бяха запознати с целите на програмата и по-специално с подкрепата за регионалните и местните власти в следните направления – осигуряване на ориентирани към потребителите услуги за гражданите и бизнеса, вътрешно преструктуриране на местната администрация и обучения на регионалните и местни експерти. Представени бяха основни проекти в тази област, изпълнявани от Министерския съвет, Държавната агенция „Електронно управление“, Националното сдружение на общините в Република България.

Ръководителят на ОПДУ подчерта, че финансирането, предоставено от Европейския социален фонд, е важен инструмент за административната реформа в страната. Ирена Първанова добави, че експертите в администрацията не бива да забравят, че са също така и граждани и при вземането на решения следва да преценяват добавената стойност за обществото и бизнеса. Според нея предоставянето на по-добри и ориентирани към потребителите услуги е ключов фактор за спечелване доверието на гражданите.

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/17353-2017-10-11-10-47-09 Публикувано на: 11-10-2017