„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД стартира процедура за избор на финансови посредници за първия си инструмент по ОПИК

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД стартира процедура за избор на финансови посредници за първия си инструмент по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ Фонд за ускоряване и начално финансиране /ФУНФ/. ФУНФ е инструмент за дялово и квази-дялово инвестиране, чрез който ще се подкрепят създаването и развитието на устойчиви бизнес модели, както и ще развива и подобрява предприемаческата екосистема в България. Средствата от ОПИК за финансовия инструмент са 51.3 млн. евро.

Цялата документация по ОП поръчка е налична на сайта на дружеството – http://fmfib.bg/bg/buyer/procedure/23

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/17286-2017-09-21-08-44-31 Публикувано на: 21-09-2017