Европейските фондове допринасят за повишаване на административния капацитет, засилване на гражданския контрол и независимия мониторинг в България

  • „Десет години след приемането ни в ЕС, темата за корупцията продължава да бъде водеща, а борбата с нея – предизвикателство за страната ни. Липсата на доверие в институциите и политиците е актуален проблем във всички държави-членки. Това не бива да ни успокоява, а напротив, да ни стимулира да предприемем мерки, да направим адекватни реформи в сферите на антикорупцията и съдебната система, които в крайна сметка да доведат до реални резултати“. Това каза вицепремиерът по европейските фондове- г-жа Малина Крумова по време на организираната от Центъра за изследване на демокрацията кръгла маса, посветена на еволюцията на европейското финансиране, предоставено специфично за подпомагане борбата с корупцията.
    Вицепремиерът отбеляза, че европейските фондове допринасят за повишаването на цялостния административен капацитет в България, особено що се отнася до ефикасност, прозрачност и достъп до информация. „Това от своя страна предоставя възможност за засилване на гражданския контрол и независимия мониторинг. Гражданското общество е основен фактор за формиране на нагласи и отношение към целите и приоритетите на Кохезионната политика, проводник на послания и пълноценен участник в дебата на национално и европейско ниво. Гражданските организации със своето пълноценно участие в този процес изиграват ролята си на коректив, повишават качеството на администрацията и ефективността на услугите, които тя предоставя“, смята г-жа Крумова.
    „През новия програмен период подготвихме редица нормативни промени, осигуряващи прозрачност, достъпност, елиминиращи корупционните практики, при разходването на средства от ЕС. Успоредно с електронизацията на процесите по кандидатстване, оценка и отчитане на проекти, нивата на публичност и прозрачност в европейските фондове, се повишиха значително. Публичният модул на ИСУН 2020 предоставя пълна информация на обществеността за изпълнението на проектите“, допълни вицепремиерът Малина Крумова.
Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/16422-evropeiskite-fondove-doprinasyat-za-povishavane-na-administrativniya-kapatzitet-zasilvane-na-grazhdanskiya-kontrol-i-nezavisimiya-monitoring-v-balgariya Публикувано на: 24-02-2017