Диалогът по интеграционните практики е залог за успеха на целия Европейския съюз

Заместник министър-председателите по европейските фондове и по социалните политики - Малина Крумова и Илко Семерджиев взеха участие в кръгла маса, на която бяха обсъдени успешните практики и модели, прилагани в България в процеса на ромската интеграция. Г-жа Крумова подчерта нуждата „работещите практики в областта на ромското включване да бъдат използвани в бъдеще, защото интеграцията е една от стъпките за превръщане на Европейския съюз в успешно обединение с общи цели“. „Важността на темата за страната ни личи и от подписаните на 9 декември 2016г. Меморандуми за разбирателство за изпълнението на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и изпълнението на Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021 г.“, допълни г-жа Крумова. Съгласно предвиденото в тях, България ще получи финансова подкрепа за проекти в социално и териториално развитие и сближаване в размер на 210,1 млн. евро, предоставени безвъзмездно от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

„Меморандумите и по двата механизма поставят като ключов приоритет в три програми подкрепа на политиките за интеграция на ромите“, отбеляза вицепремиерът Малина Крумова. 

Г-н Семерджиев продължи темата, като обърна внимание, че „мерилото за интелигентност и ефективност на една нация е социализацията на уязвимите групи. Солидарността е и трябва бъде хоризонтална политика“. В тази връзка, той отбеляза, че „вече са разработени 194 общински плана за ромска интеграция. Има редица успешни проекти в областта на здравеопазването и образованието, които следва да се превърнат в национални политики“.

Приветствия в рамките на форума отправи още Н.Пр. г-н Том ван Оорсхот – посланик на Кралство Нидерландия и съпредседател на Посланическата група за ромско включване. Той отбеляза, че социалното включване е невъзможно без да се обърне специално внимание на секторите образование и здравеопазване, като е необходима комуникация на всички нива, включително с местните общности. За това ще работи и посланическата група, в която участват 12 акредитирани в България посланици. С изказвания от името на държавите донори се включиха и г-н Ролан Питон – ръководител на Швейцарския офис за сътрудничество в България и г-жа Лора Лалова експерт по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм в посолството на Кралство Норвегия в Букурещ. От името на Европейската комисия говори г-жа Сандрин дьо Бьогном – ръководител на екип в Главна дирекция „Заетост“. 

 

Днешната кръглата маса имаше за цел постигане на координация между различните финансови механизми, които действат в България. Опитът и знанията от реализирани проекти представиха неправителствени организации и ресорни институции, изпълняващи проекти в областта на интеграцията на уязвимите групи.

Заместник министър-председателите по европейските фондове и по социалните политики - Малина Крумова и Илко Семерджиев взеха участие в кръгла маса, на която бяха обсъдени успешните практики и модели, прилагани в България в процеса на ромската интеграция. Г-жа Крумова подчерта нуждата „работещите практики в областта на ромското включване да бъдат използвани в бъдеще, защото интеграцията е една от стъпките за превръщане на Европейския съюз в успешно обединение с общи цели“. „Важността на темата за страната ни личи и от подписаните на 9 декември 2016г. Меморандуми за разбирателство за изпълнението на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и изпълнението на Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021 г.“, допълни г-жа Крумова. Съгласно предвиденото в тях, България ще получи финансова подкрепа за проекти в социално и териториално развитие и сближаване в размер на 210,1 млн. евро, предоставени безвъзмездно от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

„Меморандумите и по двата механизма поставят като ключов приоритет в три програми подкрепа на политиките за интеграция на ромите“, отбеляза вицепремиерът Малина Крумова.  

Г-н Семерджиев продължи темата, като обърна внимание, че „мерилото за интелигентност и ефективност на една нация е социализацията на уязвимите групи. Солидарността е и трябва бъде хоризонтална политика“. В тази връзка, той отбеляза, че „вече са разработени 194 общински плана за ромска интеграция. Има редица успешни проекти в областта на здравеопазването и образованието, които следва да се превърнат в национални политики“.

Приветствия в рамките на форума отправи още Н.Пр. г-н Том ван Оорсхот – посланик на Кралство Нидерландия и съпредседател на Посланическата група за ромско включване. Той отбеляза, че социалното включване е невъзможно без да се обърне специално внимание на секторите образование и здравеопазване, като е необходима комуникация на всички нива, включително с местните общности. За това ще работи и посланическата група, в която участват 12 акредитирани в България посланици. С изказвания от името на държавите донори се включиха и г-н Ролан Питон – ръководител на Швейцарския офис за сътрудничество в България и г-жа Лора Лалова експерт по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм в посолството на Кралство Норвегия в Букурещ. От името на Европейската комисия говори г-жа Сандрин дьо Бьогном – ръководител на екип в Главна дирекция „Заетост“. 

Днешната кръглата маса имаше за цел постигане на координация между различните финансови механизми, които действат в България. Опитът и знанията от реализирани проекти представиха неправителствени организации и ресорни институции, изпълняващи проекти в областта на интеграцията на уязвимите групи.

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/16428-dialogat-po-integratzionnite-praktiki-e-zalog-za-uspeha-na-tzeliya-evropeiskiya-sayuz Публикувано на: 28-02-2017