Деница Николова: Сключени са 35 договора за проекти по програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, 16 млн.евро влизат в пограничния регион

Сключени са 35 договора за изпълнение на проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество „Interreg-ИПП България - Сърбия  2014-2020 г“. Те са на стойност близо 16 млн. евро, което представлява 47% от общия бюджет на програмата, възлизащ на над 34 млн. евро. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройство и съпредседател на програмата Деница Николова при откриването на Четвъртия съвместен комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество, който се проведе в гр. Ниш. Събитието бе председателствано от  Санда Шимич, заместник-директор на Службата за европейска интеграция на Република Сърбия.

Зам.-министър Николова отбеляза, че преобладават инвестиционните проекти, като  основни бенефициенти са общините. „Интересът за кандидатстване по първата покана бе много голям, като бяха подадени общо 388 проектни предложения“, отчете още заместник-министърът.

Деница Николова отбеляза, че до края на годината предстои обявяване на нова покана за кандидатстване с проектни предложения, с което ще се разпредели целият останал бюджет на програмата до края на плановия период. Една от новостите, по които се работи в момента, е възможността за електронно кандидатстване.

Предстои и приключване на Програмата за програмен период 2007-2013 г. „Последните проекти за стария програмен период приключиха успешно в края на миналата година, като към 30 април 2017 г. платените и сертифицирани средства възлизат на близо 27 млн. евро, което представлява 94,1% изпълнение на Програмата“, допълни Николова и отбеляза, че са реализирани 154 проекта.

Членовете на СКН бяха информирани за напредъка по изпълнението на Програмата за ТГС Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020 г. и имаха възможността да обсъдят концепцията, ключовите елементи и времевия график на Втората покана за набиране на проектни предложения. 

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/16905-35-16 Публикувано на: 23-05-2017
ESCA :: Грешка (#32)

Грешка (#32)

Възникна вътрешна грешка в сървъра.