Четири проекта на стойност 207 млн. евро са подадени за одобрение по Механизма за Свързана Европа

Подадени са четири проектни предложения по третата покана на Механизма за Свързана Европа в сектор „Транспорт“ (Кохезионен пакет). Два са изпратените проекти от ДП „Ръководство на въздушното движение“, един от ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ и един от Агенция „Пътна инфраструктура“. Общата им инвестиционна стойност е 207 млн. евро, а търсеното европейско  финансиране възлиза на 85 %.

ДП НКЖИ кандидатства с проект за развитие на жп възел Пловдив, който включва рехабилитация и модернизация на железопътната инфраструктура в участъците Пловдив – Пловдив разпределителна – Крумово и Пловдив разпределителна – Скутаре. Проектът предвижда също изграждане на пътен пробив под жп гара Пловдив, развитие на коловозите на жп гарите попадащи в обхвата на проекта, премахване на съществуващи прелези и замяната им с надлези. Общата стойност на проектното предложение е 115 млн. евро, като европейското финансиране възлиза на 85 % или 98 млн. евро.

В пътния сектор е подаден един проект за изграждане на участък от АМ „Калотина – Софийски околовръстен път“. Проектът е на обща стойност 90 млн. евро, като исканото европейско съ-финансиране е малко над 40 млн. евро. В проектното предложение е включено изграждане на 15 км от автомагистралата от ГКПП Калотина до гр. Драгоман. Предвижда се да бъде разширено и коригирано на места съществуващото трасе, за да позволява скорост от 100 км/ч. Проектът предвижда изграждане на две платна с по две ленти за движение и аварийна лента.

ДП „Ръководство на въздушното движение“ подава за одобрение 2 проекта, свързани с оптимизация на услугите за управление на въздушното движение. Общата им стойност е около 1,2 млн. евро, като исканото европейско съ-финансиране е около 1 млн. евро. Първият проект е за създаване на локален оперативен център за информационна сигурност, който да осигурява ефективна защита на предприятието от кибератаки. Изграждането му ще гарантира сигурност на данните и инфраструктурата на ДП РВД, и непрекъснат режим на предоставяните услуги. Второто проектно предложение е за изследване на възможностите за въвеждане на въздушно пространство за свободно планиране над страните участници в регионалната инициатива Gate One.

Това е трета покана за набиране на проектни предложения по МСЕ, сектор „Транспорт“, като гарантираният бюджет на страната по Кохезионния пакет е 406 млн. евро. До момента са одобрени седем транспортни проекта на стойност 294 млн. евро. Свободният ресурс, с който страната ни разполага е 111 млн. евро. Очаква се резултатите от оценката на проектите да бъдат обявени в средата на тази година.

Подадени са четири проектни предложения по третата покана на Механизма за Свързана Европа в сектор „Транспорт“ (Кохезионен пакет). Два са изпратените проекти от ДП „Ръководство на въздушното движение“, един от ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ и един от Агенция „Пътна инфраструктура“. Общата им инвестиционна стойност е 207 млн. евро, а търсеното европейско  финансиране възлиза на 85 %.

 

ДП НКЖИ кандидатства с проект за развитие на жп възел Пловдив, който включва рехабилитация и модернизация на железопътната инфраструктура в участъците Пловдив – Пловдив разпределителна – Крумово и Пловдив разпределителна – Скутаре. Проектът предвижда също изграждане на пътен пробив под жп гара Пловдив, развитие на коловозите на жп гарите попадащи в обхвата на проекта, премахване на съществуващи прелези и замяната им с надлези. Общата стойност на проектното предложение е 115 млн. евро, като европейското финансиране възлиза на 85 % или 98 млн. евро.

 

В пътния сектор е подаден един проект за изграждане на участък от АМ „Калотина – Софийски околовръстен път“. Проектът е на обща стойност 90 млн. евро, като исканото европейско съ-финансиране е малко над 40 млн. евро. В проектното предложение е включено изграждане на 15 км от автомагистралата от ГКПП Калотина до гр. Драгоман. Предвижда се да бъде разширено и коригирано на места съществуващото трасе, за да позволява скорост от 100 км/ч. Проектът предвижда изграждане на две платна с по две ленти за движение и аварийна лента.

 

ДП „Ръководство на въздушното движение“ подава за одобрение 2 проекта, свързани с оптимизация на услугите за управление на въздушното движение. Общата им стойност е около 1,2 млн. евро, като исканото европейско съ-финансиране е около 1 млн. евро. Първият проект е за създаване на локален оперативен център за информационна сигурност, който да осигурява ефективна защита на предприятието от кибератаки. Изграждането му ще гарантира сигурност на данните и инфраструктурата на ДП РВД, и непрекъснат режим на предоставяните услуги. Второто проектно предложение е за изследване на възможностите за въвеждане на въздушно пространство за свободно планиране над страните участници в регионалната инициатива Gate One.

 

Това е трета покана за набиране на проектни предложения по МСЕ, сектор „Транспорт“, като гарантираният бюджет на страната по Кохезионния пакет е 406 млн. евро. До момента са одобрени седем транспортни проекта на стойност 294 млн. евро. Свободният ресурс, с който страната ни разполага е 111 млн. евро. Очаква се резултатите от оценката на проектите да бъдат обявени в средата на тази година.

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/16349-chetiri-proekta-na-stoinost-207-mln-evro-sa-podadeni-za-odobrenie-po-mehanizma-za-svarzana-evropa Публикувано на: 08-02-2017