Близо 10 млн. души са намерили работа благодарение на Европейския социален фонд през периода 2007 – 2014 г.

Една трета от българските граждани са били обхванати в различни дейности, съфинансирани от фонда за същия период.

Това се посочва в публикувания от Европейската комисия доклад за оценка на инвестициите по линия на Европейския социален фонд (ЕСФ) през периода 2007-2013 г. Според документа до края на 2014 г., 9,4 млн. граждани на Европейския съюз за намерили работа, a 8,7 млн. души са придобили квалификация. Други положителни резултати са били докладвани от 13,7 млн. участници, които са повишили своите умения.

Между 2007-2014 г. Европейският социален фонд е предоставил необходимата подкрепа за прилагане на националните и европейските приоритети за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, включително на целите на Европа за 2020 г. и препоръките за отделните страни в рамките на Европейския семестър, се посочва още в документа.

Повече информация относно доклада за оценка на въздействието на ЕСФ през периода 2007-2014 г. можете да откриете тук.

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/16292-blizo-10-mln-dushi-sa-namerili-rabota-blagodarenie-na-evropeiskiya-sotzialen-fond-prez-perioda-2007-2014-g Публикувано на: 13-01-2017