Предоставяне на достъп до модулa за електронно управление на проекти и отчитане на ИСУН

Достъпът на бенефициенти до функционалностите на ИСУН за електронно отчитане на проекти се осигурява след попълване на заявление за създаване на профил за достъп до модула за управление на проекти и отчитане в ИСУН и представянето му пред съответния управляващ орган.Отговорните служители извършват проверка на представеното заявление и регистрират посочения от Вас профил. След приключване на процеса, системата автоматично изпраща e-mail до посочения от Вас електронен адрес, в който ще бъде наличен линк за въвеждане на парола към създадения профил. При технически въпроси свързани с функционирането на системата можете да изпращате на e-mail: support2020@government.bg

Линк към новината: https://www.eufunds.bg/novini/item/14379-predostavyane-na-dostap-do-modula-za-elektronno-upravlenie-na-proekti-i-otchitane-na-isun Публикувано на: 13-01-2016