Стартира процедура по ОПИК за подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000 лв.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (2014-2020 г.) откри за кандидатстване процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. В срок до 15-ти март 2021 г. (включително) от нея могат да се възползват малки предприятия, които да получат безвъзмездна финансова помощ от 50 000 лв. за оборотни средства, без да се изисква съфинансиране от тяхна страна.

Сред главните условия на процедурата са през финансовата 2019 г. кандидатът да е реализирал оборот в размер не по-малък  от 500 000 лв. и да е претърпял средноаритметичен спад от поне 20% в оборота си за 3 произволно избрани месеца през 2020 г. и/или 2021 г.

Кандидатстването се осъществява изцяло по електронен път чрез системата ИСУН2020, а за повече информация можете да се свържете с нашите консултанти чрез секция Контакти.

Линк към новината: Публикувано на: 22-02-2021