ПРИКЛЮЧВА ЦЕНТРАЛИЗИРАНИЯТ КОНКУРС ЗА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ

Централизираният конкурс за избор на външни оценители в процедурите по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е във финалната си фаза. Конкурсът се организира във връзка с разпоредбите на Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г.  за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. Процедурата се провежда по ред, определен в поканата за участие в конкурса, която можете да видите тук.

В съответствие с нормативната уредба, списъкът с одобрените в резултат от конкурса външни оценители ще бъде утвърден от заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика и ще се публикува в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН 2020). По този начин списъкът ще бъде на разположение на управляващите органи при избора на външни оценители, които да бъдат включени в състава на оценителните комисии.

Тъй като достъп до ИСУН 2020 имат само оторизирани лица, на кандидатите за външни оценители ще бъде съобщено за резултата от конкурса чрез Единния информационен портал, на който ще бъде публикуван списъкът с одобрените външни оценители. 

Линк към новината: http://www.eufunds.bg/novini/item/16260-priklyuchva-tzentraliziraniyat-konkurs-za-vanshni-otzeniteli Публикувано на: 23-12-2016