Европейската комисия със съдействието на Европейската инвестиционна банка публикува ръководство за специалисти в сферата на европейските структурни и инвестиционни фондове

Европейската комисия със съдействието на Европейската инвестиционна банка публикува ръководство за специалисти в сферата на европейските структурни и инвестиционни фондове.

Настоящия документ съдържа ръководство за избягване на най-често допусканите грешки в обществените поръчки по проекти съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове. Целта му е да насърчава изпълнението на оперативните програми и добрите практики.

Може да намерите ръководството тук.

Линк към новината: https://www.eufunds.bg/novini/item/14341-evropeiskata-komisiya-sas-sadeistvieto-na-evropeiskata-investitzionna-banka-publikuva-rakovodstvo-za-spetzialisti-v-sferata-na-evropeiskite-strukturni-i-investitzionni-fondove Публикувано на: 22-12-2015